THỊ XÃ SÔNG CẦU (PHÚ YÊN): Tăng cường kiểm tra việc thực hiện An toàn vệ sinh lao động

Ngày cập nhật: 24-05-2019

Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, UBND thị xã Sông Cầu chứng kiến các doanh nghiệp tham gia ký kết thực hiện tốt công tác ATVSLĐ tại thị xã Sông Cầu.
Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2019 được tỉnh Phú Yên lựa chọn tổ chức tại thị xã Sông Cầu. Nơi đây có Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu với diện tích hơn 300 ha, đã có nhiều doanh nghiệp hoạt động cùng đông đảo lực lượng lao động đang làm việc. Vì vậy việc triển khai các giải pháp thực hiện quy định pháp luật về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đang được các cấp, các ngành và doanh nghiệp tại đây quan tâm thực hiện.

Ông Lâm Duy Dũng-Phó Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu cho biết, trong thời gian qua, trên địa bàn thị xã Sông Cầu đã được các cấp các ngành, các doanh nghiệp quan tâm triển khai thực hiện công tác ATVSLĐ. Hàng năm, UBND thị xã đều có kế hoạch chỉ đạo tổ chức hưởng ứng ‘Tháng hành động về ATVSLĐ” với nhiêu hoạt động thiết thực, hiệu quả. Trong đó, quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bảo hộ lao động, các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Tổ chức kiểm tra và đưa tin phản ánh thực tế diều kiện lao động của người lao động (NLĐ), về các gương điển hình thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, người sử dụng lao động và NLĐ. 

Theo đánh giá của ông Lâm Duy Dũng, nhìn chung các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có sự đầu tư cải thiện vê điều kiện làm việc cho NLĐ. Các chế độ chính sách về ATVSLĐ được quan tâm thực hiện như: Cung cấp phương tiện bảo hộ cá nhân, bồi dưỡng phòng tránh độc hại, tổ chức khám sức khỏe định kỳ…tổ chức huấn huấn luyện ATVSLĐ được các doanh nghiệp chú trọng thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức của NLĐ trong việc tự bảo vệ mình và phòng ngừa tai nạn lao động. Đồng thời, các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức phát động nhiều hoạt động hữu ích để hưởng ứng “Tháng hành động về ATVSLĐ” tại đơn vị mình như: trồng câu xanh, xây dựng vườn hoa cây cảnh, cải tạo môi trường xinh thái trong lành, góp phần xây dựng môi trường làm việc Xanh, Sạch Đẹp, gắn với xây dựng đô thị văn minh.

Một trong những đơn vị chú trọng quan tâm thực hiện công tác ATVSLĐ trên địa bàn thị xã Sông Cầu được kể đến là Công ty TNHH Astop. Ông Đỗ Minh Tâm-Giám đốc Công ty TNHH Astop cho biết, trong năm 2018, Công ty đã tích cực triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch thực hiện công tác ATVSLĐ do UBND thị xã Sông Cầu tổ chức và đã đem lại kết quả tốt trong công tác này, đã góp phần tích cực vào việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do công ty đề ra, an ninh trật tự của đơn vị được đảm bảo, đời sống-việc làm của NLĐ ổn định và từng bước đã được cải thiện nâng cao.

“Lãnh đạo Công ty Astop hết sức quan tâm đến công tác ATLĐ, VSLĐ và PCCN, coi đậy là nhiệm vụ quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của mình. Hàng năm đều đã triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện và phổ biến đến từng bộ phận thực hiện như: Đối với các thiết bị máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ đều được công ty kiểm tra và lập hồ sơ theo dõi từng loại thiết bị máy móc. NLĐ hàng năm đều được trang bị đồng phục, đồ bảo hộ lao động. Ngoài ra tùy theo tính chất công việc mà còn trang bị thêm khẩu trang, găng tay, mũ bảo hộ, kính bảo hiểm…Tại các bộ phận công tác có đông NLĐ đều có tủ thuốc với một cơ số thuốc nhất định, phục vụ cho công tác sơ cấp cứu ban đầu. Đảm bảo môi trường vệ sinh nơi làm việc luôn Xanh-Sạch-Đẹp”-Ông Đỗ Minh Tâm chia sẻ.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được đối với công tác ATVSLĐ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hạn chế, ngăn ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe NLĐ, bảo vệ tài sản Nhà nước, doanh nghiệp và của công dân, góp phần ổn định, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, theo ông Lâm Duy Dũng-Phó Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu, trong tháng hành động ATVSLĐ và sau đó trên đại bàn thị xã sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp hiệu quả như tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về ATVSLĐ gắn với chủ đề của năm 2019 là: “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành của doanh nghiệp và NLĐ.

Đi đôi với công tác tuyên truyền, yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về ATVSLĐ tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc quyền quản lý trên địa bàn thị xã có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm.

“Doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh phải chấp hành thực hiện tốt các chính sách, pháp luật quy định về ATVSLĐ tại đơn vị mình. Rà soát, xây dựng bổ sung đầy đủ các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn lao động trong sản xuất, kinh doanh. Bố trí đủ người làm công tác ATVSLĐ. Tổ chức huấn luyện ATVSLĐ, cho NLĐ theo đúng quy định.Tăng cường công tác tự kiểm tra, đánh giá các nguy cơ rủi ro đối với các loại máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ, khắc phục kịp thời các nguy cơ mất an toàn, đe dọa đến tính mạng và sức khỏe NLĐ. Quan tâm cải thiện điều kiện, môi trường lao động tại nơi làm việc. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện sớm bệnh nghê nghiệp, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách ATVSLĐ cho NLĐ đúng quy định”-Ông Lâm Duy Dũng nêu rõ giải pháp thị xã tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ tại địa phương.

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Công văn số 2984/LTBXH-VP V/v Triệu tập Thủ trưởng đơn vị tham dự các hoạt động kỷ...Quyết định số 1015/QĐ-LĐTBXH Ban hành bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mục, sử dung...Quyết định số 1012/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công hang...Công văn số 2846/LĐTBXH-TCCB V/v chế độ báo cáo và công tác quản lý hồ sơ, công...Quyết định số 1005/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt dự toán Kế hoạch lựa chọn nhà thầu...Số 2793/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập học viên và đăng ký học Tiếng anh năm 2019Công văn số 2701/LĐTBXH-TCCB V/v Triệu tập tham dự lớp "Công tác truyền thông trong...Quyết định số 959/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2675 /LĐTBXH-KHTC V/v Xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch...Công văn số 2674 /LĐTBXH-KHTC V/v Báo cáo về biên chế, tiền lương để xây dựng dự...Công văn số 2653 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2652 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2638/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện...Công văn số 2637/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế...Quyết định số 943/QĐ-LĐTBH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch...Quyết định số 929/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2510/LĐTBXH-VP V/v thực hiện gửi nhận văn bản điện tử trên trục liên...Công văn số 898/QLLĐNN V/v giới thiệu chức danh và chữ kýKế hoạch số 2464/KH-LĐTBXH Thăm tặng quà nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt...Công văn số 295/KHLĐ-QLKH V/v tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ...Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP...Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và...Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người...Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến,...Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào...Công văn số 2068/LĐTBXH-KHTC V/v đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo...Công văn số 2002/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại...Công văn số 1939/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn năm...Công văn số 190/KL-TTr Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài...Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...
Công văn số 2984/LTBXH-VP V/v Triệu tập Thủ trưởng đơn vị tham dự các hoạt động kỷ...Quyết định số 1015/QĐ-LĐTBXH Ban hành bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mục, sử dung...Quyết định số 1012/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công hang...Công văn số 2846/LĐTBXH-TCCB V/v chế độ báo cáo và công tác quản lý hồ sơ, công...Quyết định số 1005/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt dự toán Kế hoạch lựa chọn nhà thầu...Số 2793/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập học viên và đăng ký học Tiếng anh năm 2019Công văn số 2701/LĐTBXH-TCCB V/v Triệu tập tham dự lớp "Công tác truyền thông trong...Quyết định số 959/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2675 /LĐTBXH-KHTC V/v Xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch...Công văn số 2674 /LĐTBXH-KHTC V/v Báo cáo về biên chế, tiền lương để xây dựng dự...Công văn số 2653 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2652 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2638/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện...Công văn số 2637/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế...Quyết định số 943/QĐ-LĐTBH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch...Quyết định số 929/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2510/LĐTBXH-VP V/v thực hiện gửi nhận văn bản điện tử trên trục liên...Công văn số 898/QLLĐNN V/v giới thiệu chức danh và chữ kýKế hoạch số 2464/KH-LĐTBXH Thăm tặng quà nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt...Công văn số 295/KHLĐ-QLKH V/v tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ...Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP...Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và...Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người...Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến,...Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào...Công văn số 2068/LĐTBXH-KHTC V/v đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo...Công văn số 2002/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại...Công văn số 1939/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn năm...Công văn số 190/KL-TTr Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài...Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...