Cần Thơ: Nỗ lực thu hẹp bất bình đẳng giới

Ngày cập nhật: 22-02-2019

Các cấp Hội phụ nữ Cần Thơ thường xuyên tuyên truyền Luật BĐG và Luật phòng, chống bạo lực gia đình
Thành phố Cần Thơ hiện có 27 dân tộc thiểu số sinh sống với hơn 38.920 người (chiếm 3,18% tổng số dân), đa số sống ở nông thôn, điều kiện kinh tế, đời sống còn ở mức thấp. Với mục tiêu tạo sự chuyển biến tích cực trong BĐG, nâng cao vị thế của phụ nữ vùng dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia bình đẳng giới (BĐG), thành phố Cần Thơ đã triển khai Đề án “Hỗ trợ hoạt động BĐG vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025”.

Từ những khó khăn...

Theo thống kê của Hội Liên hiệp phụ nữ (Hội LHPN) thành phố Cần Thơ, trong nhóm dân số ở độ tuổi lao động khu vực nông thôn có gần 40% nữ giới chưa qua đào tạo, không có trình độ chuyên môn kỹ thuật, tập trung ở các huyện, xã vùng sâu, vùng xa. Bà Diệp Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội Hội LHPN thành phố Cần Thơ cho biết, một trong những nguyên nhân đó là phụ nữ vùng sâu vùng xa ít cơ hội học nghề, tìm kiếm việc làm. Nhiều người đi làm cả ngày, về nhà phải một mình đảm đương việc nội trợ, chăm sóc con cái mà vẫn không được cho là lao động chính trong nhà. Ngoài ra, ở những vùng đặc biệt khó khăn, hầu hết chị em đều mang tâm lý tự ti, mặc cảm, chưa thực sự cố gắng vươn lên. Nhiều người còn mơ hồ về Luật BĐG cho dù cán bộ xã, huyện đã tích cực giải thích, tuyên truyền

Theo ông Lương Văn Trừ, Trưởng ban Dân tộc thành phố Cần Thơ, từ khi thực hiện Chương trình quốc gia BĐG năm 2011 đến nay, Cần Thơ đã đạt được nhiều kết quả, thu hẹp dần khoảng cách về bất bình đẳng. Trong đó những kiến thức về BĐG, phòng, chống bạo lực gia đình được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, các hoạt động BĐG tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn vẫn đang gặp không ít thách thức do tư tưởng địa phương, xem nhẹ vai trò của phụ nữ. Nhiều phụ nữ phải san sẻ gánh nặng mưu sinh với gia đình nhưng bản thân lại phải cam chịu, không được học hành, giao lưu, tiếp xúc với xã hội.

Đẩy mạnh thu hẹp BĐG

Thông qua Đề án “Hỗ trợ hoạt động BĐG vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025”, thành phố Cần Thơ tập trung nâng cao nhận thức và thúc đẩy thực hiện BĐG ở vùng dân tộc thiểu số với nhiều nhiệm vụ then chốt. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BĐG với nhiều hình thức nhằm chuyển biến nhận thức và hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là các dân tộc thiểu số rất ít người. Các đơn vị giáo dục, nhất là các trường lớp bán trú và dân tộc nội trú đẩy mạnh đưa nội dung BĐG, hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình vào trường học. Đồng thời, lồng ghép tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, các tiểu phẩm tuyên truyền về pháp luật BĐG tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế kém phát triển.

Đặc biệt, thành phố Cần Thơ cũng đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế, tranh thủ sự hỗ trợ, tài trợ nguồn lực và kinh nghiệm của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Các sở, ngành liên quan thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện BĐG cho đội ngũ cán bộ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Với nhiều hoạt động thiết thực, thành phố Cần Thơ phấn đấu đến năm 2025 có 100% cán bộ làm công tác dân tộc địa phương; 50% cán bộ làm công tác liên quan đến BĐG ở cấp huyện, cấp xã và người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số được phổ biến pháp luật về BĐG; 80% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin về giới và pháp luật về BĐG. Tất cả hệ thống trường học bán trú và dân tộc nội trú được tuyên truyền kỹ năng sống, về giới và BĐG với nội dung và thời lượng phù hợp với lứa tuổi. Từ 30-50% các xã có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống xây dựng mô hình về BĐG và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.  

 

Tìm theo ngày

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   refresh capcha

Văn bản Chỉ đạo điều hành

Công văn số 2984/LTBXH-VP V/v Triệu tập Thủ trưởng đơn vị tham dự các hoạt động kỷ...Quyết định số 1015/QĐ-LĐTBXH Ban hành bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mục, sử dung...Quyết định số 1012/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công hang...Công văn số 2846/LĐTBXH-TCCB V/v chế độ báo cáo và công tác quản lý hồ sơ, công...Quyết định số 1005/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt dự toán Kế hoạch lựa chọn nhà thầu...Số 2793/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập học viên và đăng ký học Tiếng anh năm 2019Công văn số 2701/LĐTBXH-TCCB V/v Triệu tập tham dự lớp "Công tác truyền thông trong...Quyết định số 959/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2675 /LĐTBXH-KHTC V/v Xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch...Công văn số 2674 /LĐTBXH-KHTC V/v Báo cáo về biên chế, tiền lương để xây dựng dự...Công văn số 2653 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2652 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2638/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện...Công văn số 2637/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế...Quyết định số 943/QĐ-LĐTBH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch...Quyết định số 929/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2510/LĐTBXH-VP V/v thực hiện gửi nhận văn bản điện tử trên trục liên...Công văn số 898/QLLĐNN V/v giới thiệu chức danh và chữ kýKế hoạch số 2464/KH-LĐTBXH Thăm tặng quà nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt...Công văn số 295/KHLĐ-QLKH V/v tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ...Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP...Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và...Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người...Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến,...Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào...Công văn số 2068/LĐTBXH-KHTC V/v đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo...Công văn số 2002/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại...Công văn số 1939/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn năm...Công văn số 190/KL-TTr Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài...Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...
Công văn số 2984/LTBXH-VP V/v Triệu tập Thủ trưởng đơn vị tham dự các hoạt động kỷ...Quyết định số 1015/QĐ-LĐTBXH Ban hành bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mục, sử dung...Quyết định số 1012/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công hang...Công văn số 2846/LĐTBXH-TCCB V/v chế độ báo cáo và công tác quản lý hồ sơ, công...Quyết định số 1005/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt dự toán Kế hoạch lựa chọn nhà thầu...Số 2793/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập học viên và đăng ký học Tiếng anh năm 2019Công văn số 2701/LĐTBXH-TCCB V/v Triệu tập tham dự lớp "Công tác truyền thông trong...Quyết định số 959/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2675 /LĐTBXH-KHTC V/v Xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và kế hoạch...Công văn số 2674 /LĐTBXH-KHTC V/v Báo cáo về biên chế, tiền lương để xây dựng dự...Công văn số 2653 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2652 /LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng kế hoạch phát triển lĩnh vực lao động,...Công văn số 2638/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện...Công văn số 2637/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế...Quyết định số 943/QĐ-LĐTBH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch...Quyết định số 929/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học...Công văn số 2510/LĐTBXH-VP V/v thực hiện gửi nhận văn bản điện tử trên trục liên...Công văn số 898/QLLĐNN V/v giới thiệu chức danh và chữ kýKế hoạch số 2464/KH-LĐTBXH Thăm tặng quà nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt...Công văn số 295/KHLĐ-QLKH V/v tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ...Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP...Quyết định số 741/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và...Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người...Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến,...Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào...Công văn số 2068/LĐTBXH-KHTC V/v đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo...Công văn số 2002/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn tại...Công văn số 1939/LĐTBXH-TCCB V/v đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng trung hạn năm...Công văn số 190/KL-TTr Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài...Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc tổ chức lớp tập huấn "Ứng dụng công nghệ thông...