Thông tin thủ tục hành chính:47/LĐTBXH-GP
Kết quả giải quyết Giấy phép về hoạt động cho thuê lại lao động
Mã thủ tục 47/LĐTBXH-GP
Ngày có hiệu lực 06/07/2015
Ngày hoàn thành 06/07/2018
Lĩnh vực Quan hệ Lao động và Tiền lương
Đơn vị Cục Quan hệ lao động và tiền lương
Tên công ty Công ty Cổ phần thể thao quốc tế Việt Ấn
Email người xử lý
Tình trạng xử lý Đã xử lý xong
Tập đính kèm Giay phep cho thue lai lao dong so 47.pdf