Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính
Tìm theo
Số ký hiệu Ngày Kết quả giải quyết Tình trạng Tệp gốc
51/LĐTBXH-GP 11-08-2015 Đã xử lý xong

50/LĐTBXH-GP 06-08-2015 Đã xử lý xong

49/LĐTBXH-GP 06-08-2015 Đã xử lý xong

48/LĐTBXH-GP 06-07-2015 Đã xử lý xong

47/LĐTBXH-GP 06-07-2015 Đã xử lý xong

46/LĐTBXH-GP 24-06-2015 Đã xử lý xong

45/LĐTBXH-GP 24-06-2015 Đã xử lý xong

44/LĐTBXH-GP 18-06-2015 Đã xử lý xong

43/LĐTBXH-GP 25-05-2015 Đã xử lý xong

42/LĐTBXH-GP 25-05-2015 Đã xử lý xong

41/LĐTBXH-GP 20-04-2015 Đã xử lý xong

40/LĐTBXH-GP 20-04-2015 Đã xử lý xong

39/LĐTBXH-GP 24-03-2015 Đã xử lý xong

38/LĐTBXH-GP 24-03-2015 Chưa xử lý
37/LĐTBXH-GP 11-03-2015 Đã xử lý xong

36/LĐTBXH-GP 11-03-2015 Đã xử lý xong

35/LĐTBXH-GP 11-03-2015 Đã xử lý xong

34/LĐTBXH-GP 12-02-2015 Đã xử lý xong

33/LĐTBXH-GP 12-02-2015 Chưa xử lý

32/LĐTBXH-GP 14-01-2015 Đã xử lý xong