Thông tin văn bản:140/2018/NĐ-CP
Tên văn bản sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 140/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 08/10/2018
Lĩnh vực Lao động - TB&XH
Đơn vị ban hành Chính Phủ
Đơn vị ban hành Nghị định
Tập đính kèm 140_2018_ND-CP_396446.doc