Thông tin văn bản:14/2018/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 14/2018/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 26/09/2018
Lĩnh vực Bảo trợ Xã hội
Đơn vị ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Đơn vị ban hành Thông tư
Tập đính kèm 14_2018_TT_BLÐTBXH.pdf