Thông tin văn bản:103/2017/NĐ-CP
Tên văn bản QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG, GIẢI THỂ VÀ QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 103/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 12/09/2017
Ngày hiệu lực 01/11/2017
Lĩnh vực Bảo trợ Xã hội
Đơn vị ban hành Chính Phủ
Đơn vị ban hành Nghị định
Tập đính kèm 103_2017_ND-CP.doc