Thông tin văn bản:19/2017/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 19/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 03/07/2017
Lĩnh vực An toàn vệ sinh Lao động
Đơn vị ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Đơn vị ban hành Thông tư
Tập đính kèm TT19-2017ngay3-7-2017.doc