Thông tin văn bản:49/2018/NĐ-CP
Tên văn bản Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 49/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 30/03/2018
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
Đơn vị ban hành Chính Phủ
Đơn vị ban hành Nghị quyết