Thông tin văn bản:23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC
Tên văn bản Thông tư hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước.
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC
Ngày ban hành 31/08/2015
Lĩnh vực Quan hệ Lao động và Tiền lương
Đơn vị ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Đơn vị ban hành Thông tư