Thông tin văn bản:27/2016/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 27/2016/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 01/09/2016
Lĩnh vực Quan hệ Lao động và Tiền lương
Đơn vị ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Đơn vị ban hành Thông tư