Thông tin văn bản:52/2016/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 52/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 13/06/2016
Lĩnh vực Quan hệ Lao động và Tiền lương
Đơn vị ban hành Chính Phủ
Đơn vị ban hành Nghị định