Thông tin thủ tục hành chính:Hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng không còn cư trú tại Việt Nam
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số hồ sơ BLĐ-TBVXH-286418
Lĩnh vực Bảo hiểm Xã hội
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ thông qua hình thức giao dịch điện tử hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội.
Thời hạn giải quyết Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị.
Đối tượng thực hiện

Người nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng.

Cơ quan trực tiếp thực hiện cơ quan bảo hiểm xã hội theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Cơ quan bảo hiểm xã hội
Kết quả thực hiện Quyết định về việc chuyển đổi hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định cơ quan bảo hiểm xã hội theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Lệ phí
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng không còn cư trú tại Việt Nam có nguyện vọng nhận trợ cấp một lần nộp đơn đề nghị cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết cho người lao động, trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

Thành phần hồ sơ

Đơn đề nghị

Số bộ hồ sơ 01
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Danh sách căn cứ pháp lý
Tên văn bản QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ CÔNG DÂN NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng khi không tiếp tục cư trú tại Việt Nam có nguyện vọng thì được giải quyết hưởng trợ cấp một lần.

Họ và tên(*)
Email (*)
Số điện thoại
Địa chỉ
Tiêu đề
Nội dung
Xác nhận (*)