Thông tin thủ tục hành chính:Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số hồ sơ BLĐ-TBVXH-286378
Lĩnh vực Bảo trợ Xã hội
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết Theo thỏa thuận
Đối tượng thực hiện

Đối tượng tự nguyện sử dụng dịch vụ trợ giúp xã hội tại cơ sở.

Cơ quan trực tiếp thực hiện Cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh
Kết quả thực hiện Hợp đồng cung cấp dịch vụ được ký kết; Quyết định tiếp nhận của người đứng đầu cơ sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Lệ phí Không
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng

Trình tự thực hiện

Đối tượng tự nguyện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội với người đứng đầu cơ sở và nộp bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác

Thành phần hồ sơ

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội theo Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP.

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đối tượng.

Số bộ hồ sơ 01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Tên tờ đơn File
Mẫu số 12-103_2017_ND-CP

Danh sách căn cứ pháp lý
Tên văn bản QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG, GIẢI THỂ VÀ QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Đối tượng tự nguyện sử dụng dịch vụ trợ giúp xã hội tại cơ sở.

Họ và tên(*)
Email (*)
Số điện thoại
Địa chỉ
Tiêu đề
Nội dung
Xác nhận (*)