Thông tin thủ tục hành chính: Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động.
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số hồ sơ BLĐ-TBVXH-286400
Lĩnh vực An toàn vệ sinh Lao động
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết Trong vòng 14 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện

Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động khi làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

 

Cơ quan trực tiếp thực hiện Phòng lao động - Thương binh và Xã hội
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Kết quả thực hiện Quyết định hỗ trợ chi phí huấn luyện.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Phòng lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Lệ phí Không
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Người lao động gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Bước 2: Cơ quan tiếp nhận xem xét, nếu hồ sơ bảo đảm yêu cầu theo quy định của pháp luật thì quyết định hỗ trợ. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do, hướng dẫn thực hiện.

 

Thành phần hồ sơ

a) Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện (theo mẫu).

b) Hóa đơn thu tiền của Tổ chức huấn luyện.

c) Bản sao thẻ an toàn đã được cấp.

 

Số bộ hồ sơ 01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Tên tờ đơn File
Mẫu II-01-192017TT-BLĐTBXH

Danh sách căn cứ pháp lý
Tên văn bản Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 32 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ và khoản 2 Điều 11 Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH.

Họ và tên(*)
Email (*)
Số điện thoại
Địa chỉ
Tiêu đề
Nội dung
Xác nhận (*)