Thông tin thủ tục hành chính:Cấp lại thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số hồ sơ BLĐ-TBVXH-286406
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện

Kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

 

Cơ quan trực tiếp thực hiện Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Kết quả thực hiện Thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Lệ phí Không
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Người có nhu cầu cấp lại thẻ kiểm định viên gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

- Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp kiểm tra, đối chiếu, cấp lại thẻ kiểm định viên. Trường hợp không cấp lại thẻ kiểm định viên, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có văn bản trả lời cho người có nhu cầu cấp lại thẻ kiểm định viên và nêu rõ lý do.

 

Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp lại thẻ kiểm định viên (Mu số 09 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 49/2018/NĐ-CP);

- 04 ảnh màu giống nhau, cỡ 2 cm x 3 cm chụp trên nền màu sáng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, mặc thường phục, được chụp trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Bản khai quá trình tham gia hoạt động liên quan đến kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong thời gian thẻ kiểm định viên còn giá trị sử dụng và bản sao các hợp đồng ký với tổ chức kiểm định để thực hiện đánh giá ngoài (nếu có);

- Thẻ kiểm định viên đã được cấp bị hỏng hoặc hết thời hạn.

 

Số bộ hồ sơ 01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Tên tờ đơn File
Mau 09_Nghị định số 492018NĐ-CP

Danh sách căn cứ pháp lý
Tên văn bản Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

- Thẻ kiểm định viên đã được cấp hết thời hạn, bị hỏng hoặc bị mất.

- Thẻ kiểm định viên hết thời hạn không được cấp lại trong các trường hợp sau đây:

+ Sau 03 tháng kể từ ngày hết thời hạn ghi trên thẻ kiểm định viên mà kiểm định viên không đề nghị cấp lại;

+ Trong thời hạn của thẻ kiểm định viên mà kiểm định viên không tham gia hoạt động liên quan đến kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

 

Họ và tên(*)
Email (*)
Số điện thoại
Địa chỉ
Tiêu đề
Nội dung
Xác nhận (*)