Thông tin thủ tục hành chính:Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số hồ sơ B-BLD-286349-TT
Lĩnh vực An toàn vệ sinh Lao động
Cách thức thực hiện trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc gửi trực tuyến qua mạng điện tử (nếu điều kiện kỹ thuật cho phép).
Thời hạn giải quyết Không quy định
Đối tượng thực hiện

 Người sử dụng lao động.

Cơ quan trực tiếp thực hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện Không quy định
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Lệ phí Không quy định
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng

Trình tự thực hiện

         - Bước 1: Người sử dụng lao động phải thống kê về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở của mình;

- Bước 2: Định kỳ hằng năm người sử dụng lao động gửi báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế nơi đặt trụ sở chính của người sử dụng lao động.

Thành phần hồ sơ

 Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Số bộ hồ sơ 01 bộ Hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Tên tờ đơn File
Phụ lục số II - Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH

Danh sách căn cứ pháp lý
Tên văn bản Luật an toàn, vệ sinh lao động
Tên văn bản Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

 Không quy định

Họ và tên(*)
Email (*)
Số điện thoại
Địa chỉ
Tiêu đề
Nội dung
Xác nhận (*)