Thông tin thủ tục hành chính:Báo cáo tai nạn lao động của người sử dụng lao động
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số hồ sơ B-BLD-286347-TT
Lĩnh vực An toàn vệ sinh Lao động
Cách thức thực hiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết Không quy định.
Đối tượng thực hiện

 Người sử dụng lao động.

Cơ quan trực tiếp thực hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện Không quy định.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Lệ phí Không quy định.
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Người sử dụng lao động phải thống kê tai nạn lao động tại cơ sở của mình

 

- Bước 2: Định kỳ 06 tháng, hằng năm người sử dụng lao động gửi báo cáo tình hình tai nạn lao động về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính của người sử dụng lao động

Thành phần hồ sơ

 Báo cáo tai nạn lao động

Số bộ hồ sơ 01 bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Danh sách căn cứ pháp lý
Tên văn bản Luật an toàn, vệ sinh lao động
Tên văn bản Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

 Không quy định.

Họ và tên(*)
Email (*)
Số điện thoại
Địa chỉ
Tiêu đề
Nội dung
Xác nhận (*)