Thông tin thủ tục hành chính:Công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số hồ sơ B-BLD-286322-TT
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện

 Trường cao đẳng tư thục.

Cơ quan trực tiếp thực hiện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Kết quả thực hiện Quyết định công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Lệ phí
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng

Trình tự thực hiện

 a) Bước 1: Đề xuất nhân sự giữ chức vụ hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục

Hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường căn cứ tiêu chuẩn hiệu trưởng trường, lựa chọn và đề nghị Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công nhận.

b) Bước 2: Lập hồ sơ đề nghị công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng
tư thục.

c) Quyết định công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục. Trường hợp không đồng ý, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Thành phần hồ sơ

 a) Văn bản của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường đề nghị Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công nhận hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục.

b) Biên bản họp của hội đồng quản trị đề nghị công nhận hiệu trưởng trường.

c) Sơ yếu lý lịch của người được đề nghị công nhận hiệu trưởng có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người được đề nghị công nhận cư trú.

d) Văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của người được đề nghị
công nhận.

Số bộ hồ sơ 01 bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Tên tờ đơn File
Sơ yếu lý lịch - QĐ 02/2008
Phụ lục - TT 46/2016

Danh sách căn cứ pháp lý
Tên văn bản Luật giáo dục nghề nghiệp
Tên văn bản Quy định Điều lệ trường cao đẳng

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

 Hiệu trưởng trường cao đẳng tư thục được công nhận khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có phẩm chất, đạo đức tốt, đã có ít nhất là 05 năm làm công tác giảng dạy hoặc tham gia quản lý giáo dục nghề nghiệp.

b) Có bằng thạc sỹ trở lên.

c) Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp.

d) Có đủ sức khỏe.

Họ và tên(*)
Email (*)
Số điện thoại
Địa chỉ
Tiêu đề
Nội dung
Xác nhận (*)