Thông tin thủ tục hành chính:Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số hồ sơ B-BLD-286020-TT
Lĩnh vực An toàn vệ sinh Lao động
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết Không quy định
Đối tượng thực hiện

Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Cơ quan trực tiếp thực hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Kết quả thực hiện Không
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Lệ phí Không
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng

Trình tự thực hiện

 Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc. Người sử dụng lao động thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Cơ sở đặt trụ sở chính.

Thành phần hồ sơ

 01 bản đăng ký lần đầu sử dụng người dưới 15 tuổi vào làm việc

Số bộ hồ sơ 01 bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Tên tờ đơn File
Mẫu đăng ký lần đầu sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc (phụ lục kèm theo Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11/06/2013)

Danh sách căn cứ pháp lý
Tên văn bản Ban hành Danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

 Tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc.

Họ và tên(*)
Email (*)
Số điện thoại
Địa chỉ
Tiêu đề
Nội dung
Xác nhận (*)