Thông tin thủ tục hành chính:Đăng ký mẫu chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số hồ sơ B-BLD-286063-TT
Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết Văn bản không quy định
Đối tượng thực hiện

Doanh nghiệp có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Cơ quan trực tiếp thực hiện Cục Quản lý lao động ngoài nước
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Cục Quản lý lao động ngoài nước.
Kết quả thực hiện Công văn xác nhận doanh nghiệp đã đăng ký mẫu chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Quản lý lao động ngoài nước
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Lệ phí không
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng

Trình tự thực hiện

 

      + Về nộp và tiếp nhận hồ sơ: Doanh nghiệp có giấy phép hoạt động dịch vụ gửi công văn kèm mẫu chứng chỉ đến Cục Quản lý lao động ngoài nước;

+ Giải quyết của cơ quan thực hiện: Cục Quản lý lao động ngoài nước kiểm tra mẫu chứng chỉ và cấp giấy xác nhận việc đăng ký mẫu chứng chỉ của doanh nghiệp.

Thành phần hồ sơ

          + Công văn đề nghị xác nhận mẫu chứng chỉ;

+ Mẫu chứng chỉ.

Số bộ hồ sơ 01 bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Tên tờ đơn File
Mẫu chứng chỉ - QĐ 20/2007/QĐ – BLĐTBXH

Danh sách căn cứ pháp lý
Tên văn bản Hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007
Tên văn bản hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng
Tên văn bản Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

 Mẫu chứng chỉ theo đúng quy định về kích cỡ, màu chữ

Họ và tên(*)
Email (*)
Số điện thoại
Địa chỉ
Tiêu đề
Nội dung
Xác nhận (*)