Thông tin thủ tục hành chính:Xác nhận đề nghị tất toán tài khoản ký Quỹ của doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số hồ sơ B-BLD-286060-TT
Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện

Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc không đủ điều kiện cấp giấy phép.

Cơ quan trực tiếp thực hiện Cục Quản lý lao động ngoài nước
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Cục Quản lý lao động ngoài nước
Kết quả thực hiện Công văn gửi ngân hàng nơi doanh nghiệp ký quỹ đề nghị tất toán tiền ký quỹ cho doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Quản lý lao động ngoài nước
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Lệ phí không
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng

Trình tự thực hiện

 

        + Về nộp và tiếp nhận hồ sơ: Doanh nghiệp có công văn xin tất toán gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp nhận công văn của doanh nghiệp

+ Giải quyết của cơ quan thực hiện: Cục Quản lý lao động ngoài nước có văn bản gửi Ngân hàng đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ cho doanh nghiệp

Thành phần hồ sơ

 

         + Công văn xin tất toán của doanh nghiệp. 

+ Bản sao Giấy xác nhận nộp tiền  quỹ của ngân hàng nơi doanh nghiệp thực hiện nộp tiền  quỹ theo mẫu quy định tại phụlục 02, ban hành kèm theo 

Thông  liên tịch số 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN.

Số bộ hồ sơ 01 bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Danh sách căn cứ pháp lý
Tên văn bản Hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007
Tên văn bản quy định việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của Doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Tên văn bản hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng
Tên văn bản Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

 Người lao động do Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động dịch vụ đưa đi đã về nước/ Doanh nghiệp xin cấp giấy phép không đủ điều kiện cấp giấy phép.

Họ và tên(*)
Email (*)
Số điện thoại
Địa chỉ
Tiêu đề
Nội dung
Xác nhận (*)