Thông tin thủ tục hành chính:Hỗ trợ cho người lao động bi tại nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật không đủ sức khoẻ để tiếp tục làm việc và phải về nước trước hạn
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số hồ sơ B-BLD-286059-TT
Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết 15 ngày
Đối tượng thực hiện

Doanh nghiệp có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc người lao động gặp rủi ro.

Cơ quan trực tiếp thực hiện Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước
Kết quả thực hiện Quyết định hỗ trợ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Lệ phí không
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng

Trình tự thực hiện

 + Về nộp và tiếp nhận hồ sơ: Doanh nghiệp, tổ chức đưa đi, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước. Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước tiếp nhận và kiểm tra, nếu thiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ.

+ Giải quyết của cơ quan thực hiện: Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước ra quyết định hỗ trợ trong vòng 15 ngày.

Thành phần hồ sơ

      + Đơn đề nghị hỗ trợ rủi ro trong thời gian đi làm việc ở nước ngoài (Phụ lục 6b ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008.)

+ Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ rủi ro ( Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008.)

+ Giấy xác nhận của cơ quan y tế nước sở tại hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước đó về việc người lao động không đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc.

Số bộ hồ sơ 01 bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Tên tờ đơn File
Phụ lục 06b - TTLT 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Danh sách căn cứ pháp lý
Tên văn bản Hướng dẫn quản lý và sử dụng Qũy hỗ trợ việc làm ngoài nước
Tên văn bản Quy định thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

        + Người lao động đã tham gia đóng Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước đầy đủ;

+ Có xác nhận của cơ quan y tế nước sở tại hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước đó về việc người lao động không đủ sức khỏe để tiêp tục làm việc.

Họ và tên(*)
Email (*)
Số điện thoại
Địa chỉ
Tiêu đề
Nội dung
Xác nhận (*)