Thông tin thủ tục hành chính:Hỗ trợ hoạt động tìm kiếm, khai thác thị trường lao động mới của doanh nghiệp.
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số hồ sơ B-BLD-286058-TT
Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết 30 ngày
Đối tượng thực hiện

Doanh nghiệp có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài khai thác thị trường mới

Cơ quan trực tiếp thực hiện Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Cục quản lý lao động ngoài nước
Kết quả thực hiện Quyết định hỗ trợ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Lệ phí Không
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng

Trình tự thực hiện

 

        + Về nộp và tiếp nhận hồ sơ: Doanh nghiệp dịch vụ có văn bản đề nghị hỗ trợ được Cục quản lý lao động ngoài nước xác nhận là một trong năm doanh nghiệp đầu tiên khai thác và đưa được lao động sang làm việc tại thị trường mới. Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước tiếp nhận và kiểm tra , nếu thiếu yêu cầu doanh nghiệp bổ sung.

+ Giải quyết của cơ quan thực hiện: Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước ra quyết định hỗ trợ trong vòng 30 ngày.

Thành phần hồ sơ

      Giấy đề nghị hỗ trợ (theo mẫu tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008).

+ Quyết định (bản chính) cử cán bộ đi công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

+ Bảng kê chi phí tiền vé máy bay và công tác phí cho cán bộ của doanh nghiệp đi khai thác thị trường lao động (kèm theo toàn bộ chứng từ để đối chiếu).

Số bộ hồ sơ 01 bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Tên tờ đơn File
Phụ lục 04 - TTLT 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Danh sách căn cứ pháp lý
Tên văn bản Hướng dẫn quản lý và sử dụng Qũy hỗ trợ việc làm ngoài nước
Tên văn bản Quy định thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

 Là 1 trong 5 doanh nghiệp dịch vụ đầu tiên khai thác và đưa được lao động sang làm việc tại thị trường mới

Họ và tên(*)
Email (*)
Số điện thoại
Địa chỉ
Tiêu đề
Nội dung
Xác nhận (*)