Thông tin thủ tục hành chính:Hỗ trợ cho người lao động trong một số trường hợp rủi ro khách quan khác
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân cấp xã
Số hồ sơ B-BLD-286057-TT
Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết 15 ngày
Đối tượng thực hiện

Doanh nghiệp có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có người lao động gặp rủi ro khách quan.

Cơ quan trực tiếp thực hiện Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Qũy Hỗ trợ việc làm ngoài nước
Kết quả thực hiện Không quy định
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Lệ phí Không
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng

Trình tự thực hiện

        + Về nộp và tiếp nhận hồ sơ: Hội đồng quản lý Quỹ hướng dẫn quy trình, thủ tục hồ sơ chi hỗ trợ phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

+ Giải quyết của cơ quan thực hiện: Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước ra quyết định hỗ trợ trong vòng 15 ngày

Thành phần hồ sơ

        + Giấy đ nghị về việc hỗ trợ rủi ro trong thời gian làm việc ở nước ngoài (Phụ lục số 6b, Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008).

+  Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ rủi ro (Phụ lục số 8)

+  Doanh nghiệp có văn bản gửi Quỹ báo cáo chi tiết sự việc. 

Số bộ hồ sơ 01 bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Tên tờ đơn File
Phụ lục 06b - TTLT 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Danh sách căn cứ pháp lý
Tên văn bản Hướng dẫn quản lý và sử dụng Qũy hỗ trợ việc làm ngoài nước
Tên văn bản Quy định thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

 Người lao động đã tham gia đóng Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước đầy đủ.

Họ và tên(*)
Email (*)
Số điện thoại
Địa chỉ
Tiêu đề
Nội dung
Xác nhận (*)