Thông tin thủ tục hành chính:Hỗ trợ cho thân nhân lao động bị chết
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số hồ sơ B-BLD-286054-TT
Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp
Thời hạn giải quyết 15 ngày
Đối tượng thực hiện

Thân nhân người lao động tử vong trong thời gian làm việc ở nước ngoài

Cơ quan trực tiếp thực hiện Qũy Hỗ trợ việc làm ngoài nước
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước
Kết quả thực hiện không quy định
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Qũy Hỗ trợ việc làm ngoài nước
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Lệ phí không
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng

Trình tự thực hiện

 

     + Về nộp và tiếp nhận hồ sơ: Thân nhân người lao động bị chết (là người được ủy quyền trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài) gửi hồ sơ về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước. Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước tiếp nhận và kiểm tra, nếu thiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ.

+ Giải quyết của cơ quan thực hiện: Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước ra quyết định hỗ trợ trong vòng 15 ngày.

Thành phần hồ sơ

       + Giấy đề nghị hỗ trợ rủi ro theo Phụ lục 6b ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008.

+ Bản photo giấy chứng tử của người lao động hoặc xác nhận của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Số bộ hồ sơ 01 bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Tên tờ đơn File
Phụ lục 06b - TTLT 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Danh sách căn cứ pháp lý
Tên văn bản Hướng dẫn quản lý và sử dụng Qũy hỗ trợ việc làm ngoài nước
Tên văn bản Quy định thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Người lao động đã tham gia đóng Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước đầy đủ. Trường hợp người lao động đi theo Nghị định 81/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2008 của Chính phủ (Nghị định đã hết hiệu lực) và Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trước ngày Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thì thời điểm xảy ra rủi ro phải trong hợp đồng lao động.

Họ và tên(*)
Email (*)
Số điện thoại
Địa chỉ
Tiêu đề
Nội dung
Xác nhận (*)