Thông tin thủ tục hành chính:Hỗ trợ bồi dưỡng nâng cao tay nghề, ngoại ngữ cho người lao động đối với thị trường yêu cầu cao về tay nghề, ngoại ngữ
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số hồ sơ B-BLD-286050-TT
Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp
Thời hạn giải quyết 10 ngày
Đối tượng thực hiện

Doanh nghiệp có hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở các thị trường có yêu cầu trình độ tay nghề cao được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Cơ quan trực tiếp thực hiện Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước
Kết quả thực hiện Quyết định hỗ trợ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Lệ phí Không
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng

Trình tự thực hiện

 

       + Về nộp và tiếp nhận hồ sơ: Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện đề án thí điểm đưa người lao động đi làm việc tại thị trường đòi hỏi cao về tay nghề, ngoại ngữ gửi hồ sơ về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước. Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước tiếp nhận và kiểm tra, nếu thiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ;

+ Giải quyết của cơ quan thực hiện: Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước ra quyết định hỗ trợ trong vòng 10 ngày.

Thành phần hồ sơ

      + Phụ lục số 7 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008.

+ Văn bản chấp thuận cho thực hiện đề án được Bộ Lao độngthương binh xã hội chấp thuận cho thực hiện.

Số bộ hồ sơ 01 bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Tên tờ đơn File
Phụ lục số 07b -11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Danh sách căn cứ pháp lý
Tên văn bản Hướng dẫn quản lý và sử dụng Qũy hỗ trợ việc làm ngoài nước
Tên văn bản Quy định thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Người lao động đã tham gia đóng Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước đầy đủ.

 

Họ và tên(*)
Email (*)
Số điện thoại
Địa chỉ
Tiêu đề
Nội dung
Xác nhận (*)