Thông tin thủ tục hành chính:Cấp giấy xác nhận về thời gian đi hợp tác lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động, kể cả đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng đi làm việc ở các nước Đông Âu và Liên Xô cũ đã về nước trước ngày 01/01/2007
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số hồ sơ B-BLD-286049-TT
Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp
Thời hạn giải quyết 02 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện

Người lao động đi hợp tác lao động theo Hiệp định Chính phủ về nước làm thủ tục xác nhận thời gian đi hợp tác lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm.

Cơ quan trực tiếp thực hiện Cục Quản lý lao động ngoài nước
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Cục Quản lý lao động ngoài nước
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận về thời gian đi hợp tác lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Quản lý lao động ngoài nước
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Lệ phí Không
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng

Trình tự thực hiện

 

       + Về nộp và tiếp nhận hồ sơ: Công dân đi làm việc ở các nước Đông Âu và Liên Xô cũ đã về nước trước ngày 01/01/2007 (sau đây gọi chung là người lao động), đã được Cục Quản lý lao động ngoài nước cấp “Thông báo chuyển trả” hoặc “Quyết định chuyển trả” mà bị mất, trực tiếp nộp hồ sơ tại Cục Quản lý lao động ngoài nước. Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp nhận và kiểm tra, nếu thiếu yêu cầu người lao động bổ sung.

+ Giải quyết của cơ quan thực hiện: Cục Quản lý lao động ngoài nước cấp giấy xác nhận về thời gian đi hợp tác lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội trong vòng 2 ngày làm việc.

Thành phần hồ sơ

       + Đơn đề nghị xác nhận về thời gian đi hợp tác lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội (mẫu số 01, ban hành kèm theo Thông tư 24/2007/TT-BLĐTBXH ngày 09/11/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội);

+ Bản sao Thông báo chuyển trả (hoặc Quyết định chuyển trả) hoặc các giấy tờ khác chứng minh việc đã được Cục Quản lý lao động ngoài nước cấp Thông báo chuyển trả và người lao động có tên trong hồ sơ lưu cấp Thông báo chuyển trả của Cục hoặc Bản chính Giấy chứng nhận (hoặc Quyết định) của Ban Quản lý lao động xác nhận về thời gian đi làm việc theo Hiệp định của người lao động;

+ Trường hợp không có Thông báo chuyển trả nêu trên và không có bản chính Giấy chứng nhận (hoặc Quyết định) của Ban Quản lý lao động thì cần có các giấy tờ sau:

§ Quyết định cử đi Hợp tác lao động;

§ Giấy xác nhận về thời gian lao động do nhà máy nơi người lao động làm việc theo Hiệp định hợp tác lao động cấp, phù hợp với thời gian người lao động đã làm việc, kèm theo bản dịch sang tiếng Việt hợp pháp;

§ Bản chính Phiếu nhân sự hoặc Tờ khai nhân sự do Ban quản lý lao động cấp (đối với người lao động đi làm việc tại Liên bang Đức thì phải có Giấy xác nhận đóng góp xây dựng Tổ quốc);

§ Hộ chiếu hoặc thu hồi hộ chiếu.

Số bộ hồ sơ 01 bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Tên tờ đơn File
Mẫu số 01 -TT 24/2007

Danh sách căn cứ pháp lý
Tên văn bản
Tên văn bản hướng dẫn tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân và công an nhân dân (sau đây gọi chung là người lao động) thuộc biên chế của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang được cơ quan, đơn vị (sau đây gọi chung là đơn vị) cử đi công tác, học tập, làm việc có thời hạn đã xuất cảnh hợp pháp ra nước ngoài, đã về nước trước ngày 01 tháng 01 năm 2007 nhưng không đúng hạn, thuộc một trong các trư­ờng hợp sau đây:

+ Được đơn vị cử đi công tác, học tập, làm việc ở nước ngoài tiếp nhận trở lại làm việc;

+ Sau khi về nước được đơn vị khác tiếp nhận vào làm việc;

 

+ Sau khi về nước không được đơn vị cũ tiếp nhận trở lại làm việc, hiện vẫn nghỉ việc.

Họ và tên(*)
Email (*)
Số điện thoại
Địa chỉ
Tiêu đề
Nội dung
Xác nhận (*)