Thông tin thủ tục hành chính:Cấp thông báo chuyển trả đối với người lao động, kể cả đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng đi làm việc ở nước ngoài theo Hiệp định chính phủ
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân cấp xã
Số hồ sơ B-BLD-286048-TT
Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp
Thời hạn giải quyết 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện

Người lao động đi hợp tác lao động theo Hiệp định Chính phủ về nước làm thủ tục chuyển trả về đơn vị đã cử đi nước ngoài.

Cơ quan trực tiếp thực hiện Cục Quản lý lao động ngoài nước
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Cục Quản lý lao động ngoài nước
Kết quả thực hiện Thông báo chuyển trả.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Quản lý lao động ngoài nước
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Lệ phí không
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng

Trình tự thực hiện

 

 

       + Về nộp và tiếp nhận hồ sơ: Công dân làm thủ tục chuẩn bị giấy chứng nhận do Ban Quản lý lao động tại nước ngoài cấp, hộ chiếu hoặc thu hồi hộ chiếu; trường hợp không có Giấy chứng nhận thì phải có giấy tờ khác chứng minh thời gian hợp tác lao động

 

+ Giải quyết của cơ quan thực hiện: Cục Quản lý lao động ngoài nước kiểm tra giấy tờ, cấp thông báo chuyển trả cho người lao động trong vòng 01 ngày làm việc.

Thành phần hồ sơ

        + Bản chính giấy chứng nhận (hoặc Quyết định) của Ban Quản lý lao động xác nhận về thời gian đi làm việc theo Hiệp định của người lao động; riêng với lao động tại Đức về nước sau 01/10/1990 cần có thêm giấy xác nhận đóng góp xây dựng Tổ quốc bản chính do Ban quản lý lao động cấp.

+ Trường hợp không có bản chính giấy chứng nhận hoặc Quyết định của Ban Quản lý lao động thì cần có các giấy tờ sau:

§ Quyết định cử đi Hợp tác lao động. 

§ Giấy xác nhận về thời gian lao động do nhà máy nơi người lao động làm việc theo Hiệp định hợp tác lao động cấp, phù hợp với thời gian người lao động đã làm việc, kèm theo bản dịch sang tiếng Việt hợp pháp.

§ Bản chính Phiếu nhân sự hoặc Tờ khai nhân sự do Ban quản lý lao động cấp (đối với người lao động đi làm việc tại Liên bang Đức thì phải có Giấy xác nhận đóng góp xây dựng Tổ quốc.)

+ Hộ chiếu hoặc thu hồi hộ chiếu.

Số bộ hồ sơ 01 bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Danh sách căn cứ pháp lý
Tên văn bản hướng dẫn thực hiện một số chính sách, chế độ đối với người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài về nước.

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Người lao động đi hợp tác lao động theo Hiệp định Chính phủ về nước.

Họ và tên(*)
Email (*)
Số điện thoại
Địa chỉ
Tiêu đề
Nội dung
Xác nhận (*)