Thông tin thủ tục hành chính:Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các tổ chức sự nghiệp của nhà nước
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số hồ sơ B-BLD-286047-TT
Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp
Thời hạn giải quyết không quy định
Đối tượng thực hiện

Tổ chức sự nghiệp được Bộ ngành giao thực hiện thỏa thuận, điều ước quốc tế để đưa lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc.

Cơ quan trực tiếp thực hiện Cục Quản lý lao động ngoài nước
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Cục Quản lý lao động ngoài nước
Kết quả thực hiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Quản lý lao động ngoài nước
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Lệ phí Không
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng

Trình tự thực hiện

        + Về nộp và tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức sự nghiệp của nhà nước gửi hồ sơ về Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp nhận và kiểm tra, nếu thiếu yêu cầu Tổ chức sự nghiệp bổ sung hồ sơ.

+ Giải quyết của cơ quan thực hiện: Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp nhận báo cáo để biết và theo dõi tình hình.

Thành phần hồ sơ

         + Báo cáo về nội dung Hợp đồng cung ứng lao động (nếu có);

+ Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

+ Phương án tổ chức thực hiện trước khi đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Số bộ hồ sơ 01 bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Danh sách căn cứ pháp lý
Tên văn bản Hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007
Tên văn bản hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng
Tên văn bản Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

 - Tổ chức sự nghiệp được Bộ ngành giao thực hiện thỏa thuận, điều ước quốc tế để đưa lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc.

Họ và tên(*)
Email (*)
Số điện thoại
Địa chỉ
Tiêu đề
Nội dung
Xác nhận (*)