Thông tin thủ tục hành chính:Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài khi giấy phép bị mất, cháy, bị hư hỏng
Cơ quan ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số hồ sơ B-BLD-286042-TT
Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp
Thời hạn giải quyết 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện

Doanh nghiệp đã được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài nhưng giấy phép bị mất, bị cháy, bị hư hỏng.

Cơ quan trực tiếp thực hiện Cục Quản lý lao động ngoài nước
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Cục Quản lý lao động ngoài nước
Kết quả thực hiện Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Lệ phí 2.500.000 đồng
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng

Trình tự thực hiện

 + Về nộp và tiếp nhận hồ sơ: Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ, nếu thiếu yêu cầu doanh nghiệp bổ sung.

+ Giải quyết của cơ quan thực hiện: Trường hợp hồ sơ đáp ứng các điều kiện để được cấp phép, Bộ LĐTBXH cấp lại giấy phép cho doanh nghiệp trong vòng 15 ngày.

Thành phần hồ sơ

       + Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

+ Giấy phép bị hư hỏng hoặc văn bản xác nhận của cơ quan công an nơi doanh nghiệp dịch vụ đặt trụ sở chính trong trường hợp Giấy phép bị mất, bị cháy;

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp đã được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài nhưng giấy phép bị mất, bị cháy, bị hư hỏng.

Số bộ hồ sơ 01 bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Danh sách căn cứ pháp lý
Tên văn bản Hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007
Tên văn bản hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng
Tên văn bản Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

 Doanh nghiệp đã được cấp giấy phép nhưng giấy phép bị hư hỏng, mất hoặc bị cháy; doanh nghiệp xuất trình được giấy tờ chứng minh việc giấy phép bị hư hỏng, mất hoặc cháy. 

Họ và tên(*)
Email (*)
Số điện thoại
Địa chỉ
Tiêu đề
Nội dung
Xác nhận (*)